Danh sách các trường Đại Học Cao Đẳng tại Nha Trang.

Nha Trang là nơi đóng quân của nhiều trường đại học quân sự (không quân, hải quân) và các viện nghiên cứu mang tầm quốc gia. Ngoài ra trên địa bàn thành phố còn có nhiều đại học và cao đẳng phục vụ cho việc đào tạo nhân lực cho địa phương..

Vài Nét Về Danh sách các trường Đại Học, Cao Đẳng tại Nha Trang.

Trường Đại học Nha Trang 02 – Nguyễn Đình Chiểu – TP Nha Trang (0258) 3.831 149 http://ntu.edu.vn/ 

Trường Đại học Thái Bình Dương 99 – Nguyễn Xiễn – TP Nha Trang (0258) 3.727 181 http://www.pou.edu.vn/ 

Trường Đại Học Tôn Đức Thắng(cơ sở Nha Trang) 22 – Nguyễn Đình Chiểu – TP Nha Trang (0258) 3.835 047 http://nhatrang.tdt.edu.vn/

về tác giả

client-photo-1
chithanhnhatrang

Bình luận

Trả lời