Dịch vụ Tour

Tour giá rẻ

Vịnh Nha Trang
Mua nhiều

Combo Tour 3 đảo

Tour ca nô ghép đoàn. Hotline: 0914 095 939
Bãi Tranh, Làng Chài, Vịnh San Hô
VỊNH SAN HÔ
Mua nhiều

Tour 4 đảo tàu gỗ

Tour tàu gỗ ghép đoàn. Hotline: 0914 095 939  
Bãi Tranh, Hòn Sỏi, Làng Chài, Vịnh San Hô

Thuê ca nô

Thue-ca-no-tham-quan-dao-Nha-Trang
Giảm giá

Thuê ca nô (T01)

Thuê ca nô tính theo số người. Ưu đãi số lượng. Hotline: 0914 095 939  
Bãi Mini, Bãi Tranh, Hòn Một, Hòn Mun, Hòn Sỏi, Làng Chài
Thue-ca-no-tham-quan-dao-Nha-Trang
Mua nhiều

Thuê ca nô (T02)

Thuê ca nô tính theo số người. Ưu đãi số lượng. Hotline: 0914 095 939  
Bãi Mini, Bãi Tranh, Hòn Một, Hòn Sỏi, Làng Chài, Vịnh San Hô
Ca nô Vịnh Nha Trang
Mua nhiều

Thuê ca nô (T03)

Thuê ca nô tính theo số người. Ưu đãi số lượng. Hotline: 0914 095 939  
Bãi Mini, Bãi Tranh, Hòn Sỏi, Làng Chài
Thue-ca-no-tham-quan-dao-Nha-Trang
Giảm giá

Thuê ca nô (T04)

Thuê ca nô tính theo số người. Ưu đãi số lượng. Hotline: 0914 095 939  
Hòn Tằm, Làng Chài
Thue-ca-no-tham-quan-dao-Nha-Trang
Giảm giá

Thuê ca nô (T05)

Thuê ca nô tính theo số người. Ưu đãi số lượng. Hotline: 0914 095 939  
Hòn Sỏi, Làng Chài

Thuê Du Thuyền

Tour 68

Hotline: 0914 095 939 (VN). 0338 444 455 (ENG). 0868 434 101 (CHN).
Hòn Một, Hòn Mun, Hòn Tằm, Làng Chài

Tour 86

Hotline: 0914 095 939 (VN). 0338 444 455 (ENG). 0868 434 101 (CHN).
Hòn Một, Hòn Mun, Hòn Tằm, Làng Chài

Tour Hòn Sỏi

Tour 01

Ca nô riêng. Combo trọn gói ăn trưa. Hotline: 0914 095 939
Hòn Một, Hòn Mun, Hòn Sỏi, Làng Chài

Tour 08

Ca nô riêng. Tour Hòn Mun. Hotline: 0914 095 939
Hòn Một, Hòn Mun, Hòn Sỏi

Tour 11

Ca nô riêng. Combo trọn gói ăn trưa. Hotline: 0914 095 939
Hòn Một, Hòn Mun, Hòn Sỏi, Làng Chài

Tour 18

Ca nô riêng. Tour Hòn Mun. Hotline: 0914 095 939
Hòn Một, Hòn Mun, Hòn Sỏi
Trí Nguyên Nha Trang
Giảm giá

Tour 26

Ca nô riêng. Hotline: 0914 095 939
Hòn Sỏi

Tour 27

Ca nô riêng. Combo trọn gói ăn trưa. Hotline: 0914 095 939
Hòn Một, Hòn Sỏi, Làng Chài, Vịnh San Hô

Tour 28

Ca nô riêng. Hotline: 0914 095 939
Hòn Một, Hòn Sỏi, Vịnh San Hô
Trí Nguyên Nha Trang
Giảm giá

Tour 34

Giá vé ưu đãi theo số lương. Giao vé miễn phí nội thành Nha Trang.
Hòn Sỏi

Tour Hòn Mun

Tour 01

Ca nô riêng. Combo trọn gói ăn trưa. Hotline: 0914 095 939
Hòn Một, Hòn Mun, Hòn Sỏi, Làng Chài

Tour 02

Ca nô riêng. Combo trọn gói ăn trưa. Hotline: 0914 095 939
Hòn Một, Hòn Mun, Hòn Tằm, Làng Chài

Tour 03

Ca nô riêng. Combo trọn gói ăn trưa. Hotline: 0914 095 939
Hòn Một, Hòn Mun, Làng Chài

Tour 04

Ca nô riêng. Combo trọn gói ăn trưa. Hotline: 0914 095 939
Bãi Tranh, Hòn Một, Hòn Mun, Làng Chài

Tour 05

Ca nô riêng. Combo trọn gói ăn trưa. Hotline: 0914 095 939
Bãi Mini, Hòn Một, Hòn Mun, Làng Chài

Tour 06

Ca nô riêng. Tour Hòn Mun. Hotline: 0914 095 939
Bãi Tranh, Hòn Một, Hòn Mun

Tour 07

Ca nô riêng. Tour Hòn Mun. Hotline: 0914 095 939
Hòn Một, Hòn Mun, Hòn Tằm, Làng Chài

Tour 08

Ca nô riêng. Tour Hòn Mun. Hotline: 0914 095 939
Hòn Một, Hòn Mun, Hòn Sỏi

Tour 09

Ca nô riêng. Tour Hòn Mun. Hotline: 0914 095 939
Bãi Mini, Hòn Một, Hòn Mun

Tour 10

Ca nô riêng. Combo trọn gói ăn trưa. Hotline: 0914 095 939
Hòn Một, Hòn Mun, Làng Chài

Tour 11

Ca nô riêng. Combo trọn gói ăn trưa. Hotline: 0914 095 939
Hòn Một, Hòn Mun, Hòn Sỏi, Làng Chài

Tour 12

Ca nô riêng. Combo trọn gói ăn trưa. Hotline: 0914 095 939
Hòn Một, Hòn Mun, Hòn Tằm, Làng Chài

Tour 14

Ca nô riêng. Combo trọn gói ăn trưa. Hotline: 0914 095 939
Bãi Tranh, Hòn Một, Hòn Mun, Làng Chài

Tour 15

Ca nô riêng. Combo trọn gói ăn trưa. Hotline: 0914 095 939
Bãi Mini, Hòn Một, Hòn Mun, Làng Chài

Tour 16

Ca nô riêng. Tour Hòn Mun. Hotline: 0914 095 939
Bãi Tranh, Hòn Một, Hòn Mun

Tour 17

Ca nô riêng. Tour Hòn Mun. Hotline: 0914 095 939
Hòn Một, Hòn Mun, Hòn Tằm

Tour 18

Ca nô riêng. Tour Hòn Mun. Hotline: 0914 095 939
Hòn Một, Hòn Mun, Hòn Sỏi

Tour 19

Ca nô riêng. Tour Hòn Mun. Hotline: 0914 095 939
Bãi Mini, Hòn Một, Hòn Mun

Tour Hòn Tằm

Tour 02

Ca nô riêng. Combo trọn gói ăn trưa. Hotline: 0914 095 939
Hòn Một, Hòn Mun, Hòn Tằm, Làng Chài

Tour 07

Ca nô riêng. Tour Hòn Mun. Hotline: 0914 095 939
Hòn Một, Hòn Mun, Hòn Tằm, Làng Chài

Tour 12

Ca nô riêng. Combo trọn gói ăn trưa. Hotline: 0914 095 939
Hòn Một, Hòn Mun, Hòn Tằm, Làng Chài

Tour 17

Ca nô riêng. Tour Hòn Mun. Hotline: 0914 095 939
Hòn Một, Hòn Mun, Hòn Tằm

Tour 20

Ca nô riêng. Combo trọn gói ăn trưa. Hotline: 0914 095 939
Hòn Một, Hòn Tằm, Làng Chài, Vịnh San Hô
Hòn Tằm Nha Trang
Mua nhiều

Tour 21

Ca nô riêng. Hotline: 0914 095 939  
Hòn Tằm, Vịnh San Hô

Tour 30

Ca nô riêng. Hotline: 0914 095 939
Hòn Tằm

Tour Vịnh San Hô

Tour 20

Ca nô riêng. Combo trọn gói ăn trưa. Hotline: 0914 095 939
Hòn Một, Hòn Tằm, Làng Chài, Vịnh San Hô
Hòn Tằm Nha Trang
Mua nhiều

Tour 21

Ca nô riêng. Hotline: 0914 095 939  
Hòn Tằm, Vịnh San Hô

Tour 22

Ca nô riêng. Combo trọn gói ăn trưa. Hotline: 0914 095 939
Bãi Tranh, Hòn Một, Làng Chài, Vịnh San Hô

Tour 24

Ca nô riêng. Hotline: 0914 095 939  
Bãi Tranh, Hòn Một, Vịnh San Hô

Tour 25

Ca nô riêng. Combo trọn gói ăn trưa. Hotline: 0914 095 939
Bãi Mini, Hòn Một, Làng Chài, Vịnh San Hô

Tour 27

Ca nô riêng. Combo trọn gói ăn trưa. Hotline: 0914 095 939
Hòn Một, Hòn Sỏi, Làng Chài, Vịnh San Hô

Tour 28

Ca nô riêng. Hotline: 0914 095 939
Hòn Một, Hòn Sỏi, Vịnh San Hô

Tour 29

Ca nô riêng. Hotline: 0914 095 939  
Bãi Tranh, Hòn Một, Vịnh San Hô

Tour 31

Ca nô riêng. Combo trọn gói ăn trưa. Hotline: 0914 095 939
Bãi Tranh, Hòn Một, Làng Chài, Vịnh San Hô
Vịnh Nha Trang
Mua nhiều

Combo Tour 3 đảo

Tour ca nô ghép đoàn. Hotline: 0914 095 939
Bãi Tranh, Làng Chài, Vịnh San Hô
VỊNH SAN HÔ
Mua nhiều

Tour 4 đảo tàu gỗ

Tour tàu gỗ ghép đoàn. Hotline: 0914 095 939  
Bãi Tranh, Hòn Sỏi, Làng Chài, Vịnh San Hô

Tour Câu Cá

Tour 36

Số lượng không quá 10 người. Hotline: 0914 095 939
Bãi Tranh, Hòn Một, Hòn Sỏi, Hòn Tằm, Hòn Tre, Làng Chài, Vịnh San Hô

Tour 37

Số lượng không quá 10 người. Hotline: 0914 095 939
Bãi Tranh, Hòn Một, Hòn Sỏi, Hòn Tằm, Hòn Tre, Làng Chài, Vịnh San Hô

Vé đảo

Vé Vinpearl 2 chiều

Giá vé ưu đãi theo số lương. Giao vé miễn phí nội thành Nha Trang.
Hòn Tre

Vé Vinpearl 1 chiều

Giá vé ưu đãi theo số lương. Giao vé miễn phí nội thành Nha Trang.
Hòn Tre

Vé Vinpearl 2 chiều (16h00-21h00)

Giá vé ưu đãi theo số lương. Giao vé miễn phí nội thành Nha Trang.
Hòn Tre
Hòn Sỏi Nha Trang
Giảm giá

Tour 35

Giá vé ưu đãi theo số lương. Giao vé miễn phí nội thành Nha Trang.
Hòn Sỏi